مقالاتی که برای شما در نظر گرفته ایم شامل تالیفات و ترجمه هایی مفید و خواندنی در چهار محور بازاریابی، فروش، رهبری و استراتژی می باشند که با توجه به راستای فعالیت های پرتال تجارت الکترونیک اول، اطلاعاتی مفید و قابل توجه در اختیار شما قرار می دهد.

بستن تمام مقالات این گروه
بستن تمام مقالات این گروه
Copyright 2010-2018 1st Co. All rights reserved.