شرکت های موفق دریافته اند که بدون فراهم ساختن بستر مناسب توسعه ی تفکر و اتخاذ رویکرد های دانش بنیان نمی توانند به حضور مؤثر و بقا در فضای رقابتی امیدوار باشند. پرتال تجارت الکترونیک اول نیز با بهره گیری از تجربه و تحصیلات مشاوران و متخصصان خود، در تمام اهداف و خط مشی های طراحی پرتال اول، توجه به مبانی علمی و مسائل روز تجارت الکترونیک را رعایت نموده است تا از این رهگذر، تحلیل های حساب شده و ارزشمندی از فعالیت های کاربران (به ویژه در مورد تبلیغات الکترونیک) در اختیار ایشان بگذارد. مشاور اول همچنین ضمن ارائه ی منابع مطالعاتی کاربردی و معتبر، از مدیران کسب و کار کشورمان دعوت می کند که با کسب مشاوره از متخصصان ما، خود را به دانش لازم جهت کسب موقعیت در بازارهای جهانی تجهیز کنند.

قهرمانان پنهان

حضور رهبران بزرگ جهانی در بازارهای تخصصی کوچک، لزوم بازنگری در نگرش های مربوط به شرکت های کوچک و متوسط را ضروری می سازد. در اقتصاد جهانی دانش‏محور، نقشی اساسی برای این شرکت ها در نظر گرفته شده است؛ شرکت های گمنامی که رهبران پرمنفعت بازارهای خویش هستند و این شرکت ها توانسته‏اند بیش از ۷۰ درصد سهم بازار جهانی را در اختیار بگیرند. اکنون این شرکت های کوچک و متوسط از جایگاه ویژه‏ای در عرصه تولید دانش و به کارگیری آن و افزایش توان رقابت‏پذیری کشورها برخوردار هستند.

ادامه...

چگونه یک سرویس دهنده پیام کوتاه انتخاب کنیم؟

این نوشته که از سایت DevelopersHome.com برداشته شده است، شما را در انتخاب بهترین ارائه دهندۀ خدمات پيام كوتاه راهنمائی می کند. از این سايت فهرست نکات زیر را كه يك شرکت پيش از انتخاب يك ارائه دهندۀ سرویس SMS باید بررسی کند ، برای شما انتخاب کرده ایم. اين ها سئوالاتی كليدي هستند که قبل از اقدام به خرید خدمات پيام كوتاه، باید جوابشان را بدانید :

ادامه...
Copyright 2010-2018 1st Co. All rights reserved.